Online Submission Started - RAMDHANU INTERNATIONAL DIGITAL CIRCUIT 2019 - PSA [2019-175].

BOHEMIA - Ramdhanu Circuit - 2018 MONOCHROME

PSA GOLD
SHIU GUN WONG - Hong Kong
RAMDHANU GOLD
LARRY COWLES - USA
RAMDHANU SILVER
HIU WAN YEUNG - Hong Kong
RAMDHANU BRONZE
KIMPHENG SIM - Singapore
CHAIRMAN CHOICE
BOB CHIU - China
CHAIRMAN CHOICE
LUNG-TSAI WANG - Taiwan
MERIT AWARD
SHARMALI DAS - India
MERIT AWARD
AVISHEK DAS - India
MERIT AWARD
ANIKET PAUL - India